Tag Archives: เขตพื้นที่

สพฐ.ประชุมเขตพื้นที่เร่งยกระดับโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจุดเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาการบริหาร โดยการพัฒนาเด็กนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการออกข้อสอบ จุดเน้นของข้อสอบ จากนั้นจะมีการประชุมเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนปรับแนว ทางการจัดการเรียนการสอนให้รองรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ต เพื่อให้โรงเรียนมีเวลาเตรียมการและเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 เพื่อจะได้สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2557 ในเดือน ก.พ.2558

173 total views, no views today