Tag Archives: โยกย้าย

คสช.เด้ง”สุทธศรี”พ้นปลัด ศธ.พร้อมโละบอร์ด สกสค.ให้ รมว.ศึกษาฯ คุม

กระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 6 ตำแหน่ง ดังนี้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน พ้นจากตำแหน่ง ปลัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ สกศ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการ กกอ. ให้ดำรงตำแหน่งปลัด ศธ. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. นายอดินันท์ ปากบารา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กช. นางรัตนา ศรีเหรัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน

232 total views, no views today

 

ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 24 ราย

สพฐ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24 ราย

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 24 ราย ดังนี้

94 total views, no views today

 

ปลัด ศธ.ชงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เสนอ รมต.

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการว่า ยังไม่ได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เกี่ยวกับแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทดแทนผู้จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน และอัตราที่ว่างมีอยู่ประมาณ 9 ตำแหน่ง คาดว่าจะนำรายชื่อผู้เหมาะสมเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ. วันนี้ ส่วนรัฐมนตรีว่า ศธ.จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 23 กันยายนทันทีหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ พล.ร.อ.ณรงค์

46 total views, no views today

 

ปลัด ศธ.เผยเสนอรายชื่อ รมว.ศธ.โยกย้าย ซี10-11 แล้ว

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่าตนได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงระดับ 10 และ 11 ที่ว่าง และกำลังจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ตำแหน่งไปให้พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการศธ.ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยตำแหน่งว่างที่จะแต่งตั้งประกอบด้วย ระดับ 11 ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ.)   ส่วนระดับ 10 รองเลขาธิการ สกศ.2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) 2 ตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการศธ. จะเกษียณ 1 ตำแหน่ง และว่างอยู่เดิม 1 ตำแหน่ง

235 total views, no views today