Tag Archives: โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ดาว์พงษ์ พอใจโรงเรียนแม่เหล็ก ยกระดับคุณภาพ-ทักษะชีวิตนร.

ดาว์พงษ์ พอใจโรงเรียนแม่เหล็ก ยกระดับคุณภาพ-ทักษะชีวิตนร.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนแม่เหล็ก โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ซึ่งจากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่ามี 15,537 แห่ง ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสายพระเนตรยาวไกลนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ครูไม่ครบชั้น

374 total views, 5 views today

 

โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก 595 แห่ง

โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก 595 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งมี ผอ.โรงเรียนดีใกล้บ้าน ผอ.โรงเรียนเครือข่าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

587 total views, 2 views today