Tag Archives: โรงเรียน

สพฐ.เชื่อมือครูไม่ปล่อย นร.นอกลู่/ขยายผลสถานศึกษา”ลดเวลาเรียน”

โรงเรียน - ครูระยอง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการติดตามการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งดำเนินการมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ปรากฏว่า โรงเรียนที่เข้าโครงการส่วนใหญ่สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี แต่บางโรงเรียนก็อาจจะจัดไม่เข้าที่ กิจกรรมที่จัดอาจยังไม่ค่อยอยู่ในความสนใจของเด็กมากนัก ซึ่งต้องให้เวลาอีกระยะหนึ่งน่าจะลงตัว

256 total views, 3 views today

 

รุกปรับโครงสร้างศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ.ประชุมบอร์ด ก.พ.ร., ก.พ. และองค์กร 5 แท่งในสังกัดไปเขียนรายงานข้อขัดข้องโครงสร้างใหม่ ศธ. ก่อนทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชน และเสนอซูเปอร์บอร์ดปลายปีนี้

นพ.กำจร ติตยกวี กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตนได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกคือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานอื่นๆ ในกำกับของ ศธ. เพื่อให้ความคิดเห็นทบทวนภารกิจของโครงสร้างใหม่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่างไว้ ผ่านหลักการที่ว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มอัตรากำลังคน ไม่เพิ่มงบประมาน และเพิ่มความเป็นอิสระให้กับสถานศึกษามากขึ้น

127 total views, no views today

 

ชมคลิปการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

social media

266 total views, 3 views today

 

วธ. ทยอยส่งหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ระบุ ครม. พรุ่งนี้ โชว์ตัวอย่างปีรณรงค์ความเป็นไทย

วธ. ทยอยส่งหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ระบุ ครม. พรุ่งนี้ โชว์ตัวอย่างปีรณรงค์ความเป็นไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับภาษาไทย เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ความเป็นมาของชาติ ตลอดจนความเสียสละของบูรพมหากษัตริยาธิราชและบรรพบุรุษไทยที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เลือดเนื้อ และชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทยนั้น ขณะนี้ กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือฉบับภาษาไทย จำนวน 10,000 เล่ม สำหรับฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการจัดทำโดยจะนำฉบับนี้ไปเผยแพร่แก่ชาวต่างชาติ รวมถึงหนังสือพระบรมราชานุสรณ์ สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภักดิ์ อีก 1,000 เล่ม

126 total views, no views today