Tag Archives: โอเน็ต

รัฐมนตรีศึกษาธิการ จี้ สพฐ. หาต้นตอโอเน็ตต่ำ!

โอเน็ต

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนในแต่ละวิชาส่วนใหญ่ไม่ถึง 50%โดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ว่า เรื่องนี้คงต้องมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนอย่างละเอียดในทุกรายวิชา ทั้ง ป.6 และ ม.3 ว่ามีวิชาใดบ้างที่คะแนนลดลง และการลดลงนั้นเกิดจากสาเหตุใด นอกจากนี้ต้องพิจารณาเจาะลึกลงไปด้วยว่า คะแนนที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใด ซึ่งหากเราสามารถหาต้นตอได้ ก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น

178 total views, no views today

 

ทปอ.เตรียมถกปรับเล็กแอดมิชชัน ปี 59 หลังสทศ.ปรับลดสอบ O-Net เหลือ 5 วิชา

โอเน็ต

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เสนอ โดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 ว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 26 เมษายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า

128 total views, no views today

 

สพฐ.มักน้อยตั้งเป้าเพิ่มโอเน็ตแค่3% มองภาพรวมที่ผ่านมายังทำได้ไม่ถึงครึ่ง แต่ควานหาจุดอ่อนแก้ไขปีต่อไป

โอเน็ต

“กมล” ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนโอเน็ตไว้แค่ 3% ชี้เป้าหมายต่ำ เพราะทุกปีภาพรวมเฉลี่ยทำได้ไม่ถึง 50% อยู่แล้ว แต่วางแผนอัพเกรดไว้ในปีต่อไป ทั้งสอบซ้อมผ่านพรีโอเน็ต วิเคราะห์ ควานหาจุดอ่อน ติวข้ามโรงเรียนระหว่างโรงเรียนได้คะแนนเยอะกับได้คะแนนอ่อน

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ หรือโอเน็ต

88 total views, no views today

 

สั่ง สทศ.ถกบอร์ดลดวิชาสอบ O-Net-ฟื้นสอบ U-Net

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สทศ. ว่า ที่ประชุมได้มีหารือถึงแนวคิดของผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่ได้เสนอให้มีการลดจำนวนกลุ่มสาระวิชาในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

105 total views, no views today