Tag Archives: โอเน็ต

การศึกษาไทยแค่ปฏิรูปไม่พอ…ต้องผ่าตัดทั้งระบบ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิก 144 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานของ โกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ต 2014-2015 โดย World Economic Forum พบว่า คุณภาพการศึกษาไทยถดถอยไปอีก 9 อันดับ โดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอยู่ลำดับที่ 86 ของโลก เป็นที่ 7 ของอาเซียนโดนประเทศลาวแซงหน้าไปแล้ว ส่วนระดับอุดมศึกษา ตกไปอยู่อันดับ 8 ของอาเซียนแพ้กัมพูชาและลาวเช่นกัน ผลออกมาเช่นนี้ก็น่าแปลกใจไม่น้อย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีละกว่า 5 แสนล้านบาท รัฐมนตรีก็เปลี่ยนบ่อยจนจำชื่อไม่ได้ ข้าราชการซี 11 มีถึง 5 คน ซี 10 อีกเกือบร้อย

205 total views, 2 views today

 

สพฐ.ประชุมเขตพื้นที่เร่งยกระดับโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจุดเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาการบริหาร โดยการพัฒนาเด็กนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการออกข้อสอบ จุดเน้นของข้อสอบ จากนั้นจะมีการประชุมเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนปรับแนว ทางการจัดการเรียนการสอนให้รองรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ต เพื่อให้โรงเรียนมีเวลาเตรียมการและเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 เพื่อจะได้สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2557 ในเดือน ก.พ.2558

175 total views, 2 views today