การฉีดวัคซีนเด็กกับข้อผิดพลาดทั่วไปช่วยป้องกันผู้ใหญ่ด้วย: การศึกษา

การศึกษาใหม่พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าไวรัสในเด็กอาจช่วยป้องกันผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนจากไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายซึ่งทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนไวรัสโรตาไวรัสก่อให้เกิดการรักษาที่โรงพยาบาล 2.4 ล้านคนและทารกและเด็กกว่า 450,000 คนเสียชีวิตทั่วโลกในแต่ละปี หลังจากการฉีดวัคซีนได้รับการแนะนำในสหรัฐอเมริกาการลดลงของการติดเชื้อไวรัสโรต้าไวรัสนั้นพบได้ในเด็กที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน
การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบว่าประโยชน์ของวัคซีนยังขยายไปถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนด้วยหรือไม่ นักวิจัยได้เปรียบเทียบความชุกของโรตาไวรัสในตัวอย่างอุจจาระที่เก็บจากผู้ใหญ่ 3,500 คนในปี 2549 และ 2550 ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนไวรัสโรต้าในเด็กอย่างกว้างขวางและในตัวอย่างที่เก็บจากปี 2551 ถึงปี 2553
จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ทางออนไลน์วันที่ 24 มกราคมในวารสาร โรคติดเชื้อทางคลินิก
การลดลงอย่างเห็นได้ชัดในผู้ใหญ่ทั้งสองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ที่ได้รับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
การวิจัยก่อนหน้านี้คาดว่าค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลผู้ป่วยในผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโรตาไวรัสอยู่ที่ 152 ล้านดอลลาร์ต่อปีในสหรัฐอเมริกา การค้นพบใหม่เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรตาไวรัสให้กับเด็กอาจมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเชื่อมาก่อนดร. อีวานแอนเดอร์สันจากมหาวิทยาลัยเอมอรีในแอตแลนต้ากล่าว
“ การฉีดวัคซีนเด็กอาจป้องกันผู้ใหญ่จากไวรัสโรตาไวรัสโดยการลดปริมาณของไวรัสโรตาไวรัสที่หมุนเวียนในชุมชน “แอนเดอร์สันกล่าว
การค้นพบนี้เน้นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนและกระตุ้นการฉีดวัคซีนเขากล่าวเสริม “ การปรับปรุงสุขภาพของเด็กทำให้เราพัฒนาสุขภาพของผู้ใหญ่ในทางอ้อม” เขากล่าว