เลขาฯ กพฐ.แนะร้องเรียน-แจ้งข้อมูลผู้บริหาร ร.ร.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่ากรณีที่อาจจะมีการร้องเรียนผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมใช้วาจาหรือกริยาที่ไม่สุภาพกับครูอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนสังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าปฏิบัติบ่อยนั้น ทางสพฐ.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและได้กำหนดกรอบแนวทางด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมผู้ที่ประพฤติดีและลงโทษผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมมาโดยตลอด ทั้งนี้หากครูประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบราชการแล้วก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้

หากผู้ที่ถูกกระทำหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทำหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งมาได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หรือร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตนจะให้ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องมามีมูลหรือไม่ ซึ่งหากมีมูลจะได้ตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัยต่อไปหากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามสพฐ.จะดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปในอนาคต” เลขากพฐ.

 

ที่มา มติชน

525 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น