ศธ.เร่งศึกษาแจกคูปองนักเรียนเน้นหลายรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มอบนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในหลายด้าน อาทิ ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส เป็นต้น ดังนั้น ศธ.จะต้องตั้งคณะทำงานที่มาจากองค์หลักต่างๆ เพื่อมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้และต้องรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน ซึ่งนโยบายหลายๆ ส่วนทาง ศธ.ได้มีการเตรียมพร้อมและดำเนินการอยู่แล้วบางส่วน อย่างการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับการทบทวนการอุดหนุนรายหัวนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลกันอยู่แล้ว ทั้งเงินอุดหนุนรายหัวอาชีวศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่ในส่วนของเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน ตนจะเรียกประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อหาข้อสรุปในส่วนนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ สำหรับการจะนำคูปองการศึกษามาใช้ตามนโยบายของรัฐบาลนั้นจะต้องมีการศึกษาแนวทางและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ. แม้ว่าก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้หลายปีแล้ว อีกทั้งในการปฏิรูปการศึกษารอบสองก็ได้มีข้อเสนอดังกล่าวเอาไว้ โดยในเบื้องต้นรูปแบบของคูปองการศึกษาน่าจะมีหลายรูปแบบและจะเป็นการอุดหนุนไปที่ผู้เรียนโดยตรง และอาจจะเป็นการจัดคูปองอุดหนุนเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มนักเรียนอย่างเด็กยากจน หรือจะเป็นการอุดหนุนทั้งหมด

นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยากได้มากคือการผลักดันร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา เพื่อต้องการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยที่ออกนอกแถว เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแยกอุดมศึกษาออกมาจาก ศธ. เป็นข้อเสนอของทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ด้าน นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาวันที่ 30 กันยายนนี้ ตนจะนำแนวนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพเข้าไปหารือ เพื่อจะดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่คุรุสภาจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนนโยบายนี้ได้ โดยขณะนี้คุรุสภาอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้วิชาชีพครูทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ที่มา : moe

474 total views, 6 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น