“สมศ.”ประเมิน ศูนย์เด็กเล็ก ครบทั้งปท.ปี58

สมศ

Print Friendly, PDF & Email

สมศ.เตรียมประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศครบทุกแห่งในปี 2558 ย้ำยังไม่ตัดสินผล เพื่อให้เวลาพัฒนาปรับปรุง และในปี 2559 ถึงจะประเมินแบบตัดสินผล

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 30,000 แห่ง หลังจากเริ่มการประเมินครั้งแรกในปี 2556 เพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประเมินภายนอก โดยมีเป้าหมายที่จะคุ้มครอบสิทธิของเด็กไทยทุกคนให้ได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐาน โดยการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กนี้ถือเป็นการประเมินรอบแรก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นการประเมินนำร่องในรูปแบบโครงการวิจัยศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 108 แห่ง จากนั้นได้รับงบประมาณเพื่อประเมินศูนย์พัฒนาเด็กให้ครบทุกแห่ง ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กแรกเกิด-2 ปี และ 2-5 ปี คาดว่าจะประเมินครบทุกแห่งในปี 2558 โดยรอบแรกนี้ยังไม่ตัดสินผล เป็นการยืนยันสภาพจริง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อสถานศึกษาได้นำไปจัดทำแนวทางพัฒนา และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อภาครัฐ เพื่อใช้ผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาในระดับนโยบายต่อไป และจะเริ่มประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อตัดสินผลในปี 2559

สำหรับกรอบการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก สมศ.กำหนดภายใต้มาตรฐานกฎกระทรวง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งในช่วงนี้ สมศ.กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในภูมิภาครวม 5 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ย.2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย.57 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ต.ค.57 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเท็ล และโรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ย.57 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 12 ธ.ค.57 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่มา : ไทยโพสต์

402 total views, 4 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น