มติให้ “สัมพันธ์” ผอ.สทศ.อีกสมัย

สทศ

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผอ. สทศ. แทน รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ.จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร สทศ.ก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.ดร.สัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย เนื่องจากเห็นว่า รศ.ดร.สัมพันธ์แสดงวิสัยทัศน์ และมีแผนการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งมุ่งการบริหารจัดการที่มุ่งคุณธรรม สร้างพันธมิตรและเครือข่ายการทดสอบ ชี้นำการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิชาการ วิชาชีพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับสากล ซึ่งน่าจะนำ สทศ.ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับสถาบันทดสอบของประเทศสิงคโปร์ภายใน 5 ปี และคณะกรรมการบริหาร สทศ.ประเมินผลงานแล้ว พอใจผลการทำงานของ รศ.ดร.สัมพันธ์ ทั้งนี้ตำแหน่ง ผอ.สทศ.จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้.

329 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น