สั่งเสริมทัพไอทีพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายหลักของรัฐบาลและนโยบายของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ทั้งที่เป็นนโยบายทั่วไป นโยบายเฉพาะ และนโยบายเร่งด่วน พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอของ สพฐ. ที่จะให้ตนช่วยผลักดันหลายเรื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น 1 ใน 11 ด้านการปฏิรูปประเทศไทยที่ต้องดำเนินการตามโรดแมปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงนี้ คสช.ได้อนุมัติโครงการขยายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้นโดยต้องเร่งจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอซีที) ซึ่งมี 3 ส่วนคือ การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ที่ขณะนี้ สพฐ.กำลังสำรวจความต้องการอย่างละเอียดอยู่ การเติมเต็มซอฟแวร์ที่ได้มาตรฐาน และ การพัฒนาครูและบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หรือพีเพิลแวร์ให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับรูปแบบของไอทีในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแต่จะหลากหลายตามความจำเป็นและความต้องการตามสภาพจริงของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้มีการสำรวจโรงเรียนจำนวน 15,000 โรงเรียบร้อยแล้วว่า ควรจัดซื้ออะไร จำนวนเท่าไหร่ รวมทั้งได้ขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปีไว้แล้ว ส่วนกระบวนการจัดการนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยเน้นความประหยัดคุ้มค่า โปร่งใสและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ง สพฐ.จะโอนเงินให้โรงเรียนจัดซื้อเองในพื้นที่ ไม่มีการจัดซื้อจากส่วนกลางอย่างเด็ดขาด

ที่มา : เดลินิวส์

428 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น