“กมล”เผย สพฐ.ขอใช้เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 8 พันล้านสร้างห้องเรียน-ห้องส้วมเพิ่ม

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณ ให้จัดทำรายละเอียดของบประมาณจากโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2557 เพื่อซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โดย สพฐ.จะเสนอของบประมาณในส่วนนี้ 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติงบฯเหลือจ่ายปี 2557 มาให้แล้ว 3,400 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน 1,000 หลัง สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะ สพฐ. มีโรงเรียนที่มีอาคารทรุดโทรมอยู่มาก

“ ผมได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่ทรุดโทรมและมีห้องเรียนไม่เพียงพอซึ่งเบื้องต้น พบว่า มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีความขาดแคลห้องเรียนตามเกณฑ์ จำแนกเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)จำนวน 84,580 ห้อง โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) จำนวน 10,465 ห้อง โรงเรียนที่มีความขาดแคลนห้องน้ำ-ห้องส้วม สังกัด สพป.จำนวน 17,072 ห้อง สพม.จำนวน 27,050 ห้อง และ โรงเรียนที่มีอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 30 ปี สังกัด สพป.จำนวน 39,474 หลัง สพม.จำนวน 2,640 หลัง ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบฯในส่วนนี้เพิ่มเติม ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์

260 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น