แนะบรรจุธรรมศึกษาในหลักสูตร

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจาก บวร องค์กรคุณธรรม (บ้าน วัด โรงเรียน) ของกรมการศาสนา(ศน.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้มิติศาสนาสร้างสังคมคุณธรรม นำไปสู่ความสามัคคีปรองดอง ซึ่งชุมชนคุณธรรม จะมีลักษณะโดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ ยึดถือและปฎิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย โดยมีชุมชน ผู้นำศาสนา ประชาชน และหน่วยงานราชการ ช่วยกันผลักดันชุมชนคุณธรรมให้สำเร็จและหาต้นแบบขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าหมายอำเภอละ 2 ชุมชนก่อน

ด้านพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวว่า ขณะนี้มีการขับเคลื่อนให้บรรจุวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมือง เข้าไปเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา แต่ตนเห็นว่าวิชาศีลธรรมที่จำเป็นกับคนไทยก็ยังขาดหายไป ดังนั้น จึงขอฝาก รมว.วธ. ว่าควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น อาธิ ช่วยขับเคลื่อนธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรในโรงเรียน และการสนับสนุนโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น.

ที่มา : เดลินิวส์

280 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น