กฤษณพงศ์เชื่อมั่น รายชื่อสปช.ศึกษา ชี้”กมล”ไม่ขัดกม.

การศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

กฤษณพงศ์เชื่อมั่นรายชื่อ สปช.ด้านการศึกษา เพราะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนมีชื่อ “กมล รอดคล้าย” เลขาฯ กพฐ.ด้วย ไม่น่ามีปัญหาเพราะ กม.เปิดช่องไว้ ด้านสุทธศรีเผย รมว.ศธ.เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการซี 10-11 ใน ศธ.ประชุม ครม.อังคารที่ 30 ก.ย.นี้

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยรายชื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในส่วนของการศึกษานั้น ตนในฐานะคณะกรรมการสรรหา สปช.ด้านการศึกษา พิจารณาผู้ที่เหมาะมีคุณสมบัติเหมาะสมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น อุตสาหกรรม องค์กรครู และภาคสาธารณะ เชื่อว่าจะเข้ามาช่วยปฏิรูปการศึกษาให้พัฒนาได้แน่นอน ส่วนกรณีที่นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้รับเลือกให้เป็น สปช.ด้านการศึกษาด้วยนั้น คิดว่าการทำงานทั้งตำแหน่ง สปช. และเลขาธิการ กพฐ. ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะกฎหมายเปิดช่องไว้ให้สามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้

ส่วนประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 และ 11 ใน ศธ.ที่ยังว่างลง นายกฤษณพงศ์ปฏิเสธที่จะให้ข่าว โดยระบุว่าเป็นอำนาจของ รมว.ศธ.และนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ด้านนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า เท่าที่ทราบ รมว.ศธ.จะเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการแต่งตั้งระดับหัวหน้าองค์กรหลัก 1 ตำแหน่ง ที่เหลือก็สลับในระดับเดียวกัน ส่วนระดับอื่นๆ น่าจะพิจารณาในคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัด ศธ. ที่ 572/2557 เรื่องย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้ช่วยปลัด ศธ. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายพีรศักดิ์ รัตนะ ผอ.สำนักประสานนโยบาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา เป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นอกจากนี้ยังได้ลงนามในคำสั่งที่ 573/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น จำนวน 1 ราย คือ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรองเลขาธิการ กศน.

ที่มา : ไทยโพสต์

368 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น