ดีเดย์สมัครสอบ GAT/PAT 58 เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สทศ.ประกาศรับสมัคร GAT/PAT 58 เริ่มสมัครสอบครั้งแรก 1 ต.ค.นี้ สอบ 22-25 พ.ย. ก่อนประกาศผล 26 ธ.ค.57…

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2558 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือให้ สทศ.จัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ สทศ.ขอแจ้งกำหนดการของการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

GAT/PAT ครั้งที่ 1 รับสมัครในวันที่ 1-20 ต.ค.57 สอบวันที่ 22-25 พ.ย.57 ประกาศผลสอบ 26 ธ.ค.57

GAT/PAT ครั้งที่ 2 รับสมัครในวันที่ 5-27 ม.ค.58 สอบวันที่ 7-10 มี.ค.58 ประกาศผลสอบ 10 เม.ย.58

สำหรับกำหนดการชำระเงิน การเลือกสนามสอบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ฯลฯ

> รายละเอียด <

ที่มา : ไทยรัฐ

186 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น