เล็งแก้โครงสร้างผลิตครูเพิ่มช่องสู่ระบบ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

“กฤษณพงศ์” เล็งปรับโครงสร้างผลิตครูทั้งระบบ เพิ่ม 3-4 ช่องทางให้ผู้เรียนเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เข้าสู่ระบบได้ เน้นสร้างครูสอนอาชีพ เผยอีก 10 ปีมีครูเกษียณ 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ แต่อาจผลิตใหม่ไม่ถึง เพราะอัตราการเกิดของคนไทยลดลง

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนจะนัดหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อีกรอบในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ได้มีการพูดคุยไปแล้วหนึ่งรอบ ประเด็นหลักๆ ในการหารือครั้งนี้คือ รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมามีข้อเสนอถึงแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย อาทิ ข้อเสนอให้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรครู คือ นอกจากปัจจุบันที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียน 5 ปีแล้ว ก็อาจจะมีช่องทางหรือหลักสูตรอื่นๆ เข้ามาช่วยในการผลิตครูให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงต้องไปดูในส่วนของครูในสายอาชีวศึกษาด้วย เพราะถ้าต่อไปเด็กหันมาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องผลิตครูให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ ซึ่งเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยถือว่ามีส่วนสำคัญในฐานะผู้ผลิต ที่จะต้องปรับบทบาทที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน อาทิ กลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ที่ส่งแผนแม่บทในการพัฒนาครู ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ซึ่งตนก็คงต้องขอรายละเอียดเหล่านั้นกลับมาดู และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมด้วย โดยจะต้องดูนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อผลิตครูให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนในอนาคต

สำหรับแนวทางการผลิตครู รมช.ศธ.กล่าวว่า จะต้องมองภาพรวมในอีก 10 ปีข้างหน้า เพราะเราจะมีครูเกษียณอายุมากถึง 40% ของครูทั้งประเทศ แต่ก็อาจไม่จำเป็นต้องผลิตครูเท่ากับจำนวนที่เกษียณ เพราะอัตราการเกิดของเด็กจะลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลิตครูให้ตรงตามความต้องการของประเทศจริงๆ และอาจจะต้องเพิ่มช่องทางผลิตครูให้มากขึ้น 3-4 ทางเลือก รองรับการที่เด็กหันมาเรียนในสายอาชีพมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าควรมีการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนที่เน้นทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มาก  

นอกจากนั้นจะหารือ กกอ.ในเรื่องการปรับระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่ปัจจุบันมี 3 ระบบคือ ระบบรับตรง ระบบโควตา และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ให้เป็นระบบที่มีความยุติธรรม ไม่เหลื่อมล้ำ ซึ่งเรื่องนี้ต้องหารือผู้เกี่ยวข้องอย่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.).

ที่มา : ไทยโพสต์

299 total views, 3 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น