ครม.แต่งตั้งผู้บริหาระดับสูงศธ. 5 ราย

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัยรมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง ระดับ 11 และ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จำนวน 5 ราย ตามที่ ศธ. เสนอ ดังนี้

  • รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล เป็น เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
  • นายวัชรินทร์ จำปี เป็น รองปลัด ศธ.
  • นายกมล ศิริบรรณ เป็นรองปลัด ศธ.
  • นายรังสรรค์ มณีเล็ก เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
  • นายพิษณุ ตุลสุข เป็นรองเลขาธิการ สกศ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่าการพิจารณาตำแหน่ง เลขาธิการ สกศ.นั้น เป็นไปตามที่ ศธ.เสนอมา ขณะเดียวกัน รศ.ดร.พินิติ ก็มีความเหมาะสม ทั้งอาวุโส ความรู้ความสามารถ ผ่านการบริหารงานในสายต่าง ๆ มา โดยเฉพาะสายอุดมศึกษา ถือว่ามีขีดความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งเลขาธิการ สกศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและกำหนดนโยบายด้านการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา การเรียนการสอน ส่วนตำแหน่งระดับ 10 ที่ยังว่างอยู่นั้น จะมีการพิจารณากันต่อไป ซึ่งยังไม่มีรายชื่อในตอนนี้ แต่จะพิจารณาผู้เหมาะสมโดยเลือกจากคนใน ศธ.เป็นหลัก และจะฟังเสียงเสนอแนะจากคนใน ศธ.ด้วย เพราะตนยังเป็นคนใหม่ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนในมาประกอบการตัดสินใจอย่างไรก็ตามยืนยันว่าระดับ 11 ซึ่งแแต่งตั้งครบทุกตำแหน่งแล้วนั้น จะไม่มีการโยกย้ายหมุนเวียนอีก

” หลังจากนี้ผมจะเดินทางไปเยี่ยมแต่ละองค์กรหลัก รวมทั้งหน่วยงานในกำกับของ ศธ. แต่นับจากวันนี้ ก็ถือว่า ผมมาเป็น รมว.ศึกษาธิการเต็มตัว เกษียณจากจำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแล้ว ก็จะเดินหน้างานของ ศธ.เต็มที่ เริ่มจากการไปเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นแห่งแรกในวันพรุ่งนี้ (2 ต.ค.) ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นั้น แม้จะมอบหมายให้ รมช.ศึกษาธิการดูแล แต่ในภาพรวม รมว.ศึกษาธิการ ยังต้องดูแลรับผิดชอบทุกหน่วยงาน ทุกนโยบาย ดังนั้น ผมวางแผนจะไปเยี่ยม สพฐ.ด้วยเช่นกัน ” พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์

483 total views, 3 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น