สทศ.เผยปฏิทินสอบแกต/แพตปี58

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

รศ.ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้ สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกต  และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบแกต/แพต เรียบร้อยแล้ว  โดยการสอบแกต/แพต  ครั้งที่1/2558  ดังนี้  รับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2557 ชำระเงิน 1-21 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบสถานการชำระเงิน และเลือก-อำเภอ และจังหวัด วันที่ 1-22 ตุลาคม 2557  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร  1-22 ตุลาคม 2557 ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบในระบบ 31 ตุลาคม 2557  โดยจัดสอบตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน2557 ดังนี้  วันที่ 22 พฤศจิกายน  สอบวิชาแกตT และวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือแพต 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน2557 สอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือแพต 2 และความถนัดทางวิชาชีพครู หรือแพต5 วันที่24 พฤศจิกายน 2557สอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์หรือแพต3  และความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือแพต4 วันที่  25 พฤศจิกายน2557 สอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ หรือแพต6  และความถนัดทางภาษา ต่างประเทศ หรือแพต7 ประกาศผลสอบวันที่ 26 ธันวาคม 2557

สำหรับการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2558  ดังนี้  รับสมัครวันที่  5-27 มกราคม 2558 ชำระเงิน 5-28 มกราคม 2558 ตรวจสอบสถานการชำระเงิน และเลือก-อำเภอ และจังหวัด วันที่ 5-29 มกราคม 2558  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร  5-29 มกราคม 2558 ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบในระบบ วันที่ 9กุมภาพันธ์2558  จัดสอบตั้งแต่วันที่  7-10 มีนาคม 2558 ดังนี้  วันที่ 7 มีนาคม 2558  สอบแกต และแพต 1 วันที่ 8 มีนาคม2558 ,แพต 2 และแตแพต วันที่ 9 มีนาคม 2558  สอบแพต3 และแพต4 วันที่  10 มีนาคม 2558  สอบแพต 6และแพต7 โดยจะประกาศผลวันที่  10 เมษายน 2558

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า สำหรับผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถสมัครสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสทศ.  www.niets.or.th  ค่าสมัครสอบ วิชาละ140 บาท สามารถชำระเงินได้ที่  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา  หรือช่องทางอื่น ตามเงื่อนไขของผู้รับบริการชำระเงิน หลังจากชำระเงินแล้ว  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน และเก็บ รักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยัน หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สทศ.

กำหนดสอบ GAT/PAT ปี 2558

กำหนดสอบ GAT/PAT ปี 2558

ที่มา : คมชัดลึก

546 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น