ศธ.คัดครู 11 ปท.อาเซียนรุ่นแรก รับ’รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวในการแถลงข่าวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ศธ.จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha Chakri Award” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และ ติมอร์-เลสเต โดยถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 11 ประเทศ จะคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในเดือนตุลาคม 2558

“ทั้งนี้ การยกย่องครูดีที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อลูกศิษย์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับครูที่ทำงานเพื่อเด็กด้อยโอกาสให้มีกำลังใจที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนครู และ ผู้ที่ทำงานในวิชาชีพครูต่อไปได้ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่าในปี 2556 ไทยมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาเกือบ 5 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าปี 2555 กว่า 6 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อีกจำนวนมาก” นายกฤษณพงศ์กล่าว

ที่มา : moe

242 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น