สอศ.ขอเพิ่มครู 1.5หมื่นอัตรา อุดส่วนขาด

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

สอศ.เสนอของบเพิ่มอัตรากำลังครู 1.5 หมื่นอัตรา แก้ปัญหาขาดครูอาชีวะ ชี้ถ้าไม่เพิ่มมีผลกระทบทำให้นักเรียนลดลง 2 แสนคน ด้านพลเรือเอกณรงค์เสนอตั้งวิทยาลัยอาชีวะโรงเรียนประจำ 3 แห่ง และเปิดอาชีวะในพื้นที่ทุรกันดาร

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลัง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า สอศ.ได้นำเสนอปัญหาต่างๆ ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่กำลังจะดำเนินการ สุดท้าย รมว.ศธ.ได้สั่งการให้ สอศ.เร่งเสนอ 3 โครงการต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณแก้ปัญหา โครงการแรก คือ ขออัตรากำลังเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู เนื่องจากปัจจุบัน สอศ.ใช้วิธีจ้างครูชั่วคราวแทน 34% ของครูที่มีอยู่ทั้งหมด โดยใช้เงินของสถาบันจัดจ้าง และ 70% ของบุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งหากไม่จ้างบุคลากรกลุ่มนี้จะต้องลดจำนวนนักศึกษาลงไปถึง 2 แสนคน รมว.ศธ.จึงสั่งให้ สอศ.ทำแผนขออัตรากำลังมาใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกให้เสนอขออัตรากำลังแบบพนักงานราชการแบบเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการ แต่การขออัตรากำลังพนักงานราชการจะต้องใช้เวลาดำเนินการ เพราะต้องหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น รมว.ศธ.จึงให้ขออัตรากำลังแบบลูกจ้างชั่วคราวคู่ขนานกันไปด้วย

เลขาธิการ สอศ.กล่าวอีกว่า สำหรับอัตรากำลังที่ สอศ.เสนอขอไปทั้งสิ้น 15,973 อัตราใช้งบประมาณปีละ 3,500 ล้านบาท ซึ่ง สอศ.อยากได้พนักงานราชการมากกว่าลูกจ้าง เพราะมีความมั่นคงกว่า แต่จะนำมาแยกรับเป็นพนักงานราชการสายผู้สอน 10,000 อัตรา พนักงานราชการสายสนับสนุน 4,564 อัตรา และข้าราชการครูในสถาบันการอาชีวศึกษา 1,409 อัตรา และถ้าได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการแล้วก็จะยกเลิกการขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวไป

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า รมว.ศธ.ยังมอบให้ สอศ.เสนอขอ ครม. 800 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการอุปกรณ์ยืมเรียน เนื่องจากที่ผ่านวิทยาลัยไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนต้องจัดหาอุปกรณ์เอง อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการ รมว.ศธ.ต้องการให้ทำรายละเอียดเสนอ ครม.ภายใน 1 เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดครูโดยเร็ว และหาอุปกรณ์การเรียนให้ครบเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะขยายให้ครอบคลุมทั้งอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ยังเสนอเผนสร้างวิทยาลัยแบบโรงเรียนประจำ (Boarding School : บอร์ดดิงสคูล) เพื่อให้นักเรียนอาชีวะได้มีโอกาสซึมซับบรรยากาศการเรียนแบบแคมปัส ซึ่งจะช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และให้นักเรียนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่ง สอศ.มีแผนพัฒนา 3 วิทยาลัยให้เป็นบอร์ดดิงสกูล ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ รมว.ศธ.ยังเสนอให้เปิดโรงเรียนอาชีวะประจำในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร ถิ่นเด็กด้อยโอกาส.

ที่มา : ไทยโพสต์

418 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น