อนุมัติบรรจุ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย แล้ว

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 100 ราย โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ดังนี้

 1. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
 2. นายเดช ศิรินาม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
 3. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช สพป.นครพนม เขต 2
 4. นายธนชน มุทาพร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 5. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี สพป.ตาก เขต 2
 6. นายคำปุ่น บุญเชิญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 7. นายอารักษ์ พัฒนาถาวร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 8. นายชาญชัย รสจันทร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
 9. นายเกิดมี สอนเมือง สพป.หนองคาย เขต 2
 10. นายวิบูลย์ ทานุชิต สพป.ลำปาง เขต 3
 11. นายต่อศักดิ์ บุญเสือ สพป.ลพบุรี เขต 2
 12. นายภูวนาท มูลเขียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
 13. นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ สพป.แพร่ เขต 1
 14. นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ สพป.สกลนคร เขต 3
 15. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สพป.ลำพูน เขต 2
 16. นายสนอง สุดสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 6
 17. นายวิรัตน์ สกุณา สพป.ชุมพร เขต 2
 18. นายศุภสิน ภูศรีโสม สพป.ขอนแก่น เขต 3
 19. นายสุนาจ แก้วสุข สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 20. นายปราโมทย์ แสนกล้า สพป.นครราชสีมา เขต 7
 21. นายชัชชัย ทับทิมอ่อน สพป.น่าน เขต 2
 22. นายดิเรก ต่ายเมือง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
 23. นายศักดา แสงทอง สพป.อุทัยธานี เขต 1
 24. นายชูศักดิ์ ชูชวย สพป.ตรัง เขต 2
 25. นางภานิชา อินทร์ช้าง สพป.สุรินทร์ เขต 2
 26. นายโชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 27. นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ สพป.เชียงใหม่ เขต3
 28. นายวีระ ทวีสุข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 29. นายสะอาด ฟองอินทร์ สพป.เชียงราย เขต 4
 30. นายดำเนิน เพียรค้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 31. นายวินัย คุณวุฒิ สพป.เพชรบุรี เขต 2
 32. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
 33. นายจุฬา ชิณวงศ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 34. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.ยะลา เขต 2
 35. นายณรงค์ ศรีละมุล สพป.ปัตตานี เขต 3
 36. นายมนูญ จันทร์สุข สพป.ยะลา เขต 3
 37. ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ สพม. เขต 10
 38. นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร สพม.เขต 41
 39. นายปริญญา ธรเสนา สพม.เขต 22
 40. นายภูมิชน วัฒนะ สพม.เขต 24
 41. นายศิริชัย วงษ์พุฒ สพม.เขต 27
 42. นายศังกร รักชูชื่น สพม.เขต 8
 43. นายสมศักดิ์ ทองเนียม สพม.เขต 18
 44. นายมงคลวิทย์ ทาปลัด สพม.เขต 19
 45. นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน สพม.เขต 37
 46. นายเสถียร แสนอุบล สพม.เขต 23
 47. นายวรวิทย์ พรหมคช สพม.เขต 17
 48. นายสิทธิชัย มูลเขียน สพม.เขต 35
 49. นายภิญโญ จันทรวงศ์ สพม.เขต 34
 50. นายธนู นูนน้อย สพม. เขต 15

คำสั่งแต่งตั้ง : ที่ ศธ 04009/ว 4086 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา > ดาวน์โหลด <

ที่่มา : ครูบ้านนอก

410 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น