กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : http://www.probation.go.th/

290 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น