กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ คนงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
วุฒิ วิทยาศาตร์บันทิต สาขา เคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีพื้นฐานทาง เคมี
เงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน
– วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งคนงานประจำห้องปฏิบัติการ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง
วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
เงินเดือน 9,120 บาท

ลักษณะงาน
– ล้างเครื่องแก้วและดูแลอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
-ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ในการทดสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถส่งประวัติและเอกสารการสมัครงาน
-จดหมายแนะนำตัวหรือประวัติที่มีรูปถ่าย
– สำเนา transcript แสดงรายละเอียดผลการเรียน
– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษา

(เอกสารอื่นเช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใช้เมื่อได้รับเข้าทำงานแล้ว)
มาที่อีเมล์ piriya@dss.go.th หรือ ส่งเอกสารการสมัครงาน
(วงเล็บมุมซองสมัครงาน) มาที่
กลุ่มงานภาชนะบรรจุอาหาร โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารมาตรวิทยา ชั้น 5
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201 7275

ที่มา : http://www.dss.go.th

457 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น