เปิดเวทีวิชาการ พท.สมุทรสาคร เยาวชนร่วมลับสมองอื้อ

สพฐ

Print Friendly, PDF & Email

เปิดเวทีแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ชวนเยาวชน พท.สมุทรสาคร ร่วมลับสมอง 4 ด้าน ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในครั้งนี้

นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับโครงการความเป็นเลิศทางวิชา “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” เป็นโครงการในความรับผิดชอบของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และการสนับสนุนด้านงบประมาณโดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ซึ่งโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2550 และดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีจนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.2-ป.6 ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีเวทีการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

สำหรับลักษณะการทดสอบจะแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ

  1. ความถนัดทางภาษา
  2. ความถนัดด้านจำนวน
  3. ความถนัดด้านเหตุผล
  4. ด้านมิติสัมพันธ์

โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 70 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,415 คน.

ที่มา : ไทยรัฐ

312 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น