วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธาเพื่อบูรณะโบราณสถาน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : Website : http://www.dss.go.th

371 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น