สพฐ.ติวเข้มเด็กทั่วประเทศเพิ่มโอเน็ต-จัดอบรมครูเขตพื้นที่คะแนนต่ำ

สพฐ

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดใน 225 เขตพื้นที่การศึกษาว่ามีเขตพื้นที่ฯไหนอ่อนในวิชาไหนบ้าง

ภาพรวมบางเขตพื้นที่ฯมีผลคะแนนต่ำบางวิชา หรือต่ำหลายวิชา ทางสพฐ.จึงได้คัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนโอเน็ตต่ำ 25 ของเขตพื้นที่การศึกษามาจัดอบรมครูโดยจะแยกการอบรมเป็นกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาตามวิชาที่คะแนนโอเน็ตต่ำแทนการจัดอบรมครูพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและจะได้เพิ่มคะแนนโอเน็ตในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น อีกทั้งจะมีการเสริมสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม การเพิ่มเติมแบบฝึกหัดต่างให้นักเรียนด้วย

รวมทั้งการจัดติวนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการสอบโอเน็ตแต่จะเป็นการติวเข้มในสาขาวิชาที่อ่อน เช่น เขตพื้นที่ไหนอ่อนภาษาอังกฤษก็จะให้ครูสอนเสริมหรือเพิ่มเติมในตอนเย็นหรือในชั้นเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยอาจจะนำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่ามาเด็กทำเพื่อเป็นการฝึกฝนเด็กไปในตัว เป็นต้น โดยคาดหวังจะให้คะแนนกระเตื้องขึ้นส่วนสาเหตุที่นำโอเน็ตมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าสังคมนี้ใช้ตัวโอเน็ตเป็นตัววัดเด็กและโอเน็ตยังส่งผลต่อการเรียนต่อระดับชั้นต่างๆ

นอกจากนี้แล้วสพฐ.จะเน้นติวภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศโดยจะทำคู่มือภาษาอังกฤษ 100 ประโยคการสนทนาที่เด็กไทยต้องรู้แจกไปให้โรงเรียน 3 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อทำให้โรงเรียนนำไปทำสำเนาแจกจ่าย ให้กับกับนักเรียนเพื่อได้นำไปฝึกพูดหรือเป็นคู่มือให้สามารถสื่อสารในประโยคการสนทนาทั่วไปได้ ส่วนการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นการสื่อสารมากขึ้นกว่าเดิมตามนโยบายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

ที่มา : มติชน

487 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น