สอศ.พอใจ สมศ.แก้เกณฑ์ประเมินรอบสี่

สมศ

Print Friendly, PDF & Email

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การประเมินรอบสามในปีงบประมาณ 2554-2558 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. เข้ารับการประเมินแล้ว 411 แห่ง จากทั้งหมด 421 แห่ง ไม่ผ่านการรับรองเพียง 15 แห่ง แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญมาก โดยตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินมากที่สุดคือ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์, ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์, ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ยังมีปัญหาในด้านการประเมิน เช่น งานวิจัยของครูไม่ได้ทำเป็นเอกสารวิจัย แต่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น โดย สอศ.ได้หารือกับ สมศ. แล้ว และจะมีการปรับแก้หลักเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ดังกล่าวในการประเมินรอบสี่   ทั้งนี้สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 15 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินรอบสามนั้น ขณะนี้ได้จัดทำแผนการพัฒนาไปยัง สมศ.แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะผ่านการประเมินทั้งหมด.

ที่มา : เดลินิวส์

249 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น