เก่งอังกฤษควบคู่ธรรมะที่ร.ร.’ธรรมจารินีวิทยา’

Print Friendly, PDF & Email

“เราเป็นโรงเรียนกินนอนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน เด็กๆ ที่นี่เป็นเด็กด้อยโอกาส เราช่วยเหลือพวกเขาเพราะอยากให้โอกาสทางการศึกษา นอกจากจะขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะแล้ว ภาษาอังกฤษ คือทักษะที่สำคัญ และพยายามเตรียมเด็กให้พร้อมเพื่อรับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง”

คำพูดของ แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ตรงกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของพระพุทธศาสนาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมคนให้พร้อมกับโลกยุคใหม่

หนึ่งในความรู้ทางวิชาการที่โรงเรียนให้ความสำคัญคือ “ภาษาอังกฤษ” แม่ชีอรรณอัมไพ บอกว่า ทุกวันนี้พยายามจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดีย รวมไปถึงโปรแกรมฝึกภาษาที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยสอน และเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

“ยุคนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญ ทางโรงเรียนจึงทำห้องภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนในรูปแบบมัลติมีเดียผ่านโปรแกรมอิงลิช ดิสคัฟเวอรี่ ที่ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่องให้เด็กเรียนด้วยตัวเองโดยมีครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน” แม่ชีอรรณอัมไพขยายความ

ไม่เพียงแต่สื่อมัลติมีเดียเท่านั้น ทางโรงเรียนยังมีครูต่างชาติเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการสื่อสาร ส่วนในวันศุกร์จะจัดให้เป็นวันที่ครูและนักเรียนได้พูดภาษาอังกฤษ อย่างตอนเช้าจะมีกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น ภาษาอังกฤษวันละคำ หรือวันละประโยค

หันมาคุยกับ “ครูปัท” ปัทมา ทีฆอนันต์” หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ครูปัท บอกว่า เด็กที่นี่จะเรียนภาษาอังกฤษบนพื้นฐานของความสนุก ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจะออกมาในแนวเรียนปนเล่น เน้นกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วม

“ครูไม่ใช่คนนั่งสอน แต่เป็นผู้จัดระบบ และจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สนุก เติมเต็มจินตนาการให้เด็กเห็นภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่ม มีการออกไปพูดหน้าชั้นเรียน หรือกิจกรรมเพลง เช่น คำศัพท์คล้องจอง มีเสียงเพลง เสียงกลองเพื่อให้เด็กเต้นประกอบเพลง นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนภาษาให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ผ่านโปรแกรมฝึกภาษาครอบคลุมทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน” ครูปัทเล่าถึงห้องเรียนมีชีวิต

ไม่แปลกที่เด็กนักเรียนอย่าง อารียา แสงเปล่ง หรือน้องพร นักเรียนชั้น ม.2 จะชื่นชอบวิชาภาษาอังกฤษจนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ

“ชอบเรียนปนเล่นค่ะ ทำให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นมาทันที คุณครูจะให้ท่องคำศัพท์ มีเกมให้เล่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีกิจกรรมเพลงคำศัพท์สนุกๆ ให้เต้นประกอบเพลง ส่วนตัวถ้ามีเวลาว่างก็จะท่องคำศัพท์ เพราะถ้ารู้คำศัพท์ ฟังบ่อยๆ พูดบ่อยๆ ก็จะเกิดความมั่นใจ และพูดได้คล่องค่ะ ตอนนี้ก็พยายามอยู่ค่ะ เพราะอยากเป็นไกด์ ถ้าได้ภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มโอกาส และช่วยสานฝันให้เป็นจริง” น้องพรบอก

ส่วน กรกช จันทรังษี หรือน้องกณุ๊ก รุ่นพี่ชั้น ม.6 บอกว่า ตอนนี้มีทั้งเรียนไวยากรณ์ และเรียนผ่านโปรแกรมฝึกภาษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนตัวชอบที่ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผ่อนคลาย ไม่เครียดโดยสอดแทรกกิจกรรมเข้ามา เช่น เกม เพลง เพื่อให้สนุก และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

“เด็กจะชอบหรือไม่ชอบภาษาอังกฤษ ครูคือคนสำคัญ ถ้าไม่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุก ไม่มีทางที่เด็กจะชอบเรียนภาษาอังกฤษ อีกส่วนคือตัวเด็กเองด้วยค่ะ ถ้าไม่ฝึกบ่อยๆ ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทุกวันนี้ก็พยายามฝึกท่อง ฝึกพูด เพราะประตูอาเซียนกำลังจะเปิด ถ้าภาษาไม่ได้เลยก็อาจจะถูกตัดโอกาสในหลายๆ อย่างไป” กณุ๊ก เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคที่ภาษาคือหน้าต่างของโอกาส

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจวัตรประจำวัน คือ รักษาศีล 5 สวดมนต์ ทำสมาธิ เพื่อสืบต่อทายาทพระศาสนาในส่วนของแม่ชี และเพื่อสืบสานคุณธรรม พัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยคณะแม่ชีไทย สถาบันแม่ชีไทยสาขา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน (ประธานสถาบันแม่ชีไทย) เป็นผู้รับใบอนุญาต และแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย เป็นผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน

จัดตั้งโดยมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา รับอุปการะเด็กหญิงที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้เรียนฟรี ในหลักสูตรสามัญศึกษาระดับชั้น ป.1-ม.6 ตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ตามหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สนใจเยี่ยมชมโทร.0-3228-1058

โดย : หทัยรัตน์ ดีประเสริฐรายงาน
ที่มา : คมชัดลึก

349 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น