คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล

คุรุสภา

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภานัดพิเศษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคุรุสภาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า นโยบายหลายเรื่องคุรุสภาดำเนินการบ้างแล้ว เช่น การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัย ใน 3 เรื่อง ดังนี้

  1. ไปพัฒนาและเสนอแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การผลิตครูมีจำนวนที่แน่นอน และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างไร โดยอาจจะจัดประชุมร่วมกับ ร่วมกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันต่างๆ
  2. ทบทวนว่าในการดำเนินงานของคุรุสภา ได้เปิดโอกาสให้แก่คนที่จบวิชาชีพอื่นและมีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครูเพียงพอหรือยัง พร้อมทั้งหาวิธีการพัฒนาคนกลุ่มนี้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่จะสอบบรรจุเป็นครูอาชีวศึกษาแล้ว ต่อไปต้องดูในกลุ่มอื่นๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และ วิทยาศาสตร์ โดยทำร่วมกับวิชาชีพนั้น ๆ โดยตรง
  3. ให้ศึกษาและหาแนวทางการประเมินครู ซึ่งขณะนี้หลายประเทศในอาเซียน มีระบบประเมินครู ในหลายรูปแบบและได้ผลดี แต่ไทยยังไม่มี โดยที่ประชุมอยากให้มีการประเมินในลักษณะ ที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู ไม่ใช่ประเมินเพื่อจับผิดหรือลงโทษครู ทั้งนี้ หากพบว่า เรื่องใดสามารถทำได้เลย คุรุสภาก็จะดำเนินการในทันที แต่บางเรื่องที่ต้องขอเป็นนโยบายก็จะเสนอ รมว.ศธ.เพื่อพิจารณาต่อไป

“การประเมินครู คงไม่ใช่จับครูมานั่งสอบวัดความรู้ แต่จะดูจากผลการเรียนของนักเรียน ผลงานของครู เพื่อมาดูว่าปัจจุบันครูมีจุดอ่อนอะไรบ้างและนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาเติม เต็มให้แก่ครู เช่น อ่อนในเนื้อหาวิชาที่สอน การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การควบคุมชั้นเรียน และทักษะการวิจัย เป็นต้น โดยให้สำนักงานนำกรอบกว้างๆ ทั้ง 3 เรื่อง มาเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 16 ตุลาคมนี้” ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวและว่า นอกจากนี้จะมีการทบทวนว่า 2 ปี ในการทำงานของบอร์ดคุรุสภาชุดนี้ ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว และต้องทำอะไรอีกบ้างในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล.

ที่มา : เดลินิวส์

351 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น