สั่ง สพฐ.ลด ‘อบรมครู-เด็กชูป้าย’

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 400,000 คน งบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท แต่ยังถูกสังคมมองว่า ยังจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐทุ่มมหาศาล ซึ่งในการประชุม จึงมี 2 ประเด็นใหญ่ ที่กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก และงบประมาณ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมที่นักเรียนต้องถูกดึงตัวออกจากห้องเรียน ไปทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การเดินรณรงค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การอบรมครูมักจัดในรูปแบบสัมมนาตามโรงแรม 3-4 วัน ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก โดย สพฐ.รายงานว่า มีการจัดอบรมสัมมนาครูลักษณะนี้หลายครั้ง บางงานมีครูมาอบรมกว่า 7,000 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ทั้งค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าโรงแรม พร้อมกับเกิดคำถามว่า งบประมาณนั้นคุ้มค่าหรือไม่ แต่มีงานวิจัยระบุว่า การอบรมครูในลักษณะนี้ไม่คุ้มค่า และไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น สพฐ.จะต้องปรับรูปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ลดการจัดอบรมโรงแรมลงทันที เปลี่ยนมาใช้วิธีจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูในพื้นที่ ซึ่งประหยัด และเกิดประโยชน์มากกว่า

สำหรับกิจกรรมที่เด็กเรียนต้องไปร่วมเดินรณรงค์ เพื่อทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนนั้น เข้าใจดีว่ากิจกรรมมีประโยชน์ จัดขึ้นด้วยความหวังดีต่อเด็ก แต่กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ประกอบกับมีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลของ สพฐ.ระบุว่ามีมากกว่า 60 โครงการต่อปี ซึ่งได้สั่งให้ลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้เด็กมีเวลาอยู่ในห้องเรียนมากขึ้น.

ที่มา : ไทยรัฐ

329 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น