ศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคคล

 • อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ประชากรศึกษา, ภูมิภาคศึกษา, พฤติกรรมศาสตร์) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัคร : Website : http://www.nsc.go.th

565 total views, 8 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น