คุรุสภาจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพวันครู

คุรุสภา

Print Friendly, PDF & Email

เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 ม.ค.2558 คุรุสภาจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพวันครู จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ…เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู” เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แบ่งการประกวดตามลักษณะการวาดภาพ ดังนี้

  1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน
  2. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน
  3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้สีโปสเตอร์
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำ
  5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เป็นทีม ทีมละ 2 คน) ใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ”) ที่สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 15 ธ.ค. เป็นสำคัญ สอบถามได้ที่โทร 0-2280-0048, 0-2304-9899 หรือที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ที่มา moe

607 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น