ชง “ณรงค์” เคาะชื่อคณะกรรมการแก้ปัญหาผลิตครู

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มอบให้ สกศ. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบผลิตและพัฒนาครู เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยจะนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาในภาพรวมนั้น ขณะนี้ตนได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา เพื่อลงนามแต่งตั้งแล้ว ซึ่งหาก รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ คาดว่าจะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 22 ต.ค.นี้

“คณะกรรมการชุดนี้ ต้องไปวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตครูทั้งระบบ รวมถึงหลักสูตรที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จำนวนรับนักศึกษา คุณภาพของสถาบันฝ่ายผลิต คุณภาพผู้เรียน ที่จะทำให้ระบบผลิตครูมีคุณภาพ สามารถผลิตครูเก่ง ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูมาสอนเด็กได้ เพราะถ้าเราได้ครูดี ก็จะได้นักเรียนที่ดี ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศตามไปด้วย” รองเลขาธิการ สกศ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์

400 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น