“ณรงค์” มอบ สกศ.จัดระบบพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็น เจ้าภาพดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือเด็กอัจฉริยะที่อยู่ในวัยเรียน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในการดูแลเด็กเหล่านี้ โดยเด็กกระจัดกระจายอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิ อาทิ เด็กที่เป็นตัวแทนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ดังนั้นจึงเห็นว่า ศธ. ควรเป็นเจ้าภาพหลักดูแลและส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพถึงที่สุด เพราะหากเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง เราจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาประเทศ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ให้ สกศ.ไปรวบรวมข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรีจากทุกภาคส่วน เพื่อติดตามตัวเด็กและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม หากพบว่ารายใดมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ศธ.ก็จะเข้าไปช่วยเหลือ โดยอาจใช้วิธีมอบทุนการศึกษา หรือเจรจากับสถาน–ศึกษาที่เด็กเรียน เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้ ซึ่งหลังจากสำรวจข้อมูล และจัดระบบ ศธ.จะคิดรูปแบบกิจกรรมดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่ครอบคลุมด้านกีฬาฯเพราะมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว.

โดย : ไทยรัฐ

324 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น