กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  1. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย และอาเซียน
  2. ร่วมดำเนินการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์
  3. ประสานงานและรับผิดชอบดูแลการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษา
  4. เป็นวิทยากรและร่วมสนับสนุนงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
  5. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัคร : Website : http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3688&site=24&prefix=website24_&It

252 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น