กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

กรมการแพทย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : Website : http://www.dms.moph.go.th/hrm

417 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น