อนุมัติเกือบ5ล้าน ดันไอทีการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 4.96 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบไอซีทีด้านการศึกษาใน 8 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย
  2. โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
  3. นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ.
  4. โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้บูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน
  5. ระบบสนับสนุนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบรายบุคคล
  6. โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
  7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
  8. เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2558-2560 ทั้ง 4 แผนของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล.

ที่มา : ไทยโพสต์

461 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น