สพฐ.เตรียมประกาศปี58เป็นปีปลอดนร.อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เคยมีการสำรวจนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั่วประเทศประมาณ 3.5 หมื่นคนนั้น ตนได้มอบเป็นนโยบายให้เตรียมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้แล้ว

ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการการขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้เพิ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการดำเนินการมาแล้ว ทั้งเด็กจำนวน 3.5 หมื่นคนที่สำรวจจะพบว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างด้าวที่เรียนอยู่ในไทยจึงทำให้มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่าพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังได้เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยและขอให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้น ซึ่งตนได้อธิบายว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้วบางส่วนและกำลังจะดำเนินการเพิ่มเติมคือ ปรับให้การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นเกณฑ์ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ หากใครสามารถแก้ปัญหาได้ดีจะผ่านการประเมินในระดับที่ดี

นอกจากนี้สพฐ.เตรียมจะประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนไทยทุกคน ซึ่งในเบื้องต้นช่วงหลังเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์นี้ สพฐ.จะรณรงค์ใหญ่เรืองนี้ อีกทั้งจะมีแนวปฎิบัติต่างๆออกมา อาทิ จัดติวนักเรียนกลุ่มที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในช่วงปิดภาคเรียนใหญ่นี้ เป็นต้น

ที่มา : มติชน

359 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น