ตั้งเป้าร่างปฏิรูปศึกษาเสร็จ3ด. “ณรงค์”เผยต้องเห็นกรอบใหญ่หลังจากนั้นใส่รายละเอียดเข้าไป

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

“ณรงค์” ตั้งเป้ากรอบร่างปฏิรูปการศึกษาเสร็จภายใน 3 เดือนข้างหน้า หลังจากนั้นค่อยใส่รายละเอียด ทั้งปรับโครงสร้าง ศธ. การจัดการบุคลากร การจัดการเรียนการสอน ก่อนส่งให้ สปช.และ สนช.ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อไป

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมองค์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในสัปดาห์หน้านี้

จะให้แต่ละหน่วยงานที่ได้มอบหมายในเรื่องการศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสมเบื้องต้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รายงานผลความคืบหน้าในการศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียของหน่วยงานดังกล่าว ว่าควรที่จะอยู่หรือแยกออกจาก ศธ. ขึ้นอยู่กับความเห็นในที่ประชุม หากไม่เพียงพอก็จะมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น แต่ก็ต้องศึกษาว่าจะทำไปในรูปแบบใด เช่น การทำประชาพิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ทาง ศธ.ยังจะต้องถามความคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และการปรับโครงสร้างของ ศธ.นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ ศธ.ก็เคยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาแล้ว

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีการติดตามเรื่องการมอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพรวบรวมประเด็นและร่างแผนปฏิรูปการศึกษา ในสัปดาห์หน้าจะให้ทาง รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ สกศ. รายงานความคืบหน้า สำหรับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ตนตั้งเป้าไว้ว่าภายในไม่เกิน 3 เดือน กรอบความคิดในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเสร็จเรียบร้อย ว่าโครงสร้างของ ศธ.จะเป็นอย่างไร ระบบการจัดการบุคลากรควรจะเป็นอย่างไร การเรียนการสอนควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นรูปธรรมขึ้นในระยะเวลา 3 เดือนนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทำรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อได้กรอบแนวความคิดที่ชัดเจนแล้วจะต้องนำหารือกับร่วม สปช.และ สนช. เพื่อให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันระดมความคิดด้วย.

ที่มา : ไทยโพสต์

185 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น