สั่ง สทศ.ถกบอร์ดลดวิชาสอบ O-Net-ฟื้นสอบ U-Net

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ ศ.(กิตติคุณ) ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สทศ. ว่า ที่ประชุมได้มีหารือถึงแนวคิดของผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่ได้เสนอให้มีการลดจำนวนกลุ่มสาระวิชาในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) จากเดิมสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ให้เหลือเฉพาะ 4 วิชาหลัก ได้แก่

  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

ส่วนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา เป็นต้นให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้มีแสดงความคิดอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มีข้อเสนอว่าอยากให้ สทศ. จัดสอบวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื่องจากในกลุ่มนี้มีวิชาย่อยที่สำคัญ เช่น ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญ ที่ควรจะใช้ข้อสอบกลางเดียวกันเพื่อให้เพื่อให้ได้มาตรฐานแต่อาจจะปรับสัดส่วนให้น้อยลงและที่เหลือให้โรงเรียนจัดสอบ เพราะเนื้อหาบางส่วนเชื่อมโยงกับท้องถิ่น อีกทั้ง ในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันโรงเรียนน่าจะออกข้อสอบได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กและสามารถวัดผลได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปตนได้มอบให้ สทศ. นำแนวคิดดังกล่าว ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ. ว่ามีความเห็นอย่างไรและสรุปข้อเสนอว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ ศธ. พิจารณา

“ขณะนี้ ศธ. กำลังจัดทำโครงการปฏิรูปสู่การปฏิบัติ กระจายอำนาจให้ 300 โรงเรียน ใน 20 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สามารถบริหารจัดการในทุกเรื่องด้วยตนเอง ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องไปดำเนินการออกให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น หากใช้ข้อสอบที่ออกโดยส่วนกลางทั้งหมด ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละพื้นที่ ส่วนข้อกังวลว่าหากให้โรงเรียนจัดสอบเอจะมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน และจะมีผลต่อการนำไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อคิดว่าที่สุดแล้วผู้ใช้จะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะพิจารณาใช้คะแนน O-Net วิชาใด ในสัดส่วนเท่าใด ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการหารือต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-Net ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อแต่จะไม่มีการบังคับให้ต้องสอบทุกคน ให้เป็นเรื่องของความสมัครใจ เบื้องต้นจะเป็นการวัดสมรรถนะการสื่อสารด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ แม้ที่ผ่านมาเคยมีการคัดค้านการสอบ U-Net แต่ก็ยังควรที่จะต้องมีการสอบเพื่อเป็นไม่บรรทัดวัดมาตรฐานของเราที่เทียบเคียงมาตรฐานต่างประเทศได้ แต่ที่ผ่านมาเราเชื่อการวัดมาตรฐานของต่างประเทศมานาน ทั้งนี้ สทศ. จะต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือ โดยเริ่มต้นจากให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญของการสอบ U-Net และนำคะแนนไปใช้ในการพิจารณารับคนเข้าทำงาน ซึ่งหากทำได้เช่นนี้ต่อไปมหาวิทยาลัยและบัณฑิต ก็จะให้ความสำคัญมาสอบยูเน็ตมากขึ้น

ด้าน รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดสอบดังกล่าวยังไม่ได้เรียกว่าเป็นการจัดสอบ U-Net แต่เป็นการให้บริการสอบวัดสมรรถนะของ สทศ.ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากสถานประกอบการมีความพึงพอใจก็สามารถนำคะแนนไปใช้ในการพิจารณารับคนเข้าทำงานได้

ที่มา : ผู้จัดการ

323 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น