ตั้งบอร์ดจับตาใช้เงินสพฐ. โครงการกระตุ้นศก.”ณรงค์”ลั่นเพื่อประสิทธิภาพเบิกจ่าย

ครูระยอง-การเบิกจ่ายเงิน

Print Friendly, PDF & Email

ณรงค์ตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าหมื่นล้านของ สพฐ. ชี้ไม่ได้หวังจับผิด แต่เพื่อให้การใช้งบมีประสิทธิภาพมากขึ้น พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีงานวิจัยเรื่อง “คอร์รัปชันในระบบราชการไทย การสำรวจทัศนคติและประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน” พบว่า ในปี 2557 โรงเรียนของรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่มีสัดส่วนการเรียกเงินสินบนถึง 13% ติด 1 ใน 3 อันดับ ว่า ตั้งแต่ที่ตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศธ. ก็มีการย้ำในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นพิเศษ เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต่อต้านและไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ และส่วนของตนก็มีการย้ำกับผู้บริหารของ ศธ.ในทุกภาคส่วนถึงเรื่องการทุจริต ถ้าหากเกิดขึ้นก็จะไม่มีการปล่อยไว้

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ทาง ศธ.ได้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนหมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งได้มีการกระจายงบดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ ศธ. ทั้งนี้ ตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีนางผานิต มีสุนทร รองปลัด ศธ. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดของ สพฐ.เองด้วย และหากมีการทุจริตเกิดขึ้นอีก ทาง ศธ.ก็จะเอาผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะต้องเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงและสอบสวนตามลำดับ และจะมีการลงโทษผู้ที่กระทำผิดตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้ และคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะสามารถเข้าไปดูแลถึงข้อผิดพลาดหากเกิดกรณีทุจริตได้ทันที

“ในเบื้องต้นทาง ศธ.ก็จะตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการใช้งบประมาณก่อน ว่านำไปใช้จริงหรือไม่ และการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นไม่ได้หวังให้ทำหน้าที่ในการจับผิดการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เป็นเพียงการติดตามว่าแต่ละหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณไปตามขั้นตอนหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า และสามารถนำงบประมาณไปใช้พัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง และจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณก็มีที่ใช้สำหรับการติดตามผลอยู่แล้ว ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการใช้งบประมาณให้มากขึ้นเท่านั้น” รมว.ศธ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

318 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น