รื้อ1อำเภอ1ทุนเปลี่ยนเกณฑ์เรียนดี-ยากจน

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

รื้อใหญ่ 1 อำเภอ 1 ทุน ชี้มีแนวโน้ม 1 อำเภออาจได้มากกว่า 1 ทุน เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เน้นเด็กเก่ง เรียนดี แต่ยากจน พร้อมเพิ่มทางเลือกไม่ต้องเรียนต่อนอก แต่เรียนในประเทศก็ได้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เกี่ยวกับกับการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้สำนักปลัด ศธ.ไปปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนใหม่ เน้นหลักการใน 3 ประเด็น คือ

  1. เปิดโอกาสให้เด็กยาก แต่เรียนดี
  2. เน้นให้ทุนในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสายอาชีพ
  3. เมื่อเรียนจบแล้วให้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ

โดยตนจะเร่งจัดทำรายละเอียด เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย รวมถึงอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.พิจารณาร่วมกันวันที่ 26 พ.ย.นี้ หากที่ประชุมเห็นชอบก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบในหลักการ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีผลบังคับใช้ในรุ่นที่ 5 ต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ในรุ่นที่ 5 พล.ร.อ.ณรงค์เห็นว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทุนตามจำนวนอำเภอเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเด็กไม่สามารถสอบรับทุนได้ครบทุกอำเภอ หรือบางอำเภอมีเด็กเก่งมากกว่า 1 คน แต่กลับเลือกได้เพียงคนเดียว ทั้งที่ความจริง เด็กเก่งควรจะได้รับการส่งเสริม ทำให้ต้องเปิดรับสมัครหลายรอบ สุดท้ายก็ไม่สามารถให้ทุนได้ไม่เต็มตามจำนวนที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกัน การกำหนดให้เด็กไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นปัญหา เด็กต้องใช้เวลาเรียนภาษาของประเทศเจ้าของภาษาที่ไปเรียนเป็นเวลานาน หรือบางคนเรียนไม่ไหว ปรับตัวไม่ได้ ก็ต้องกลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี้ รมว.ศธ.ก็ขอให้ไปดูรายละเอียด ต่อไปอาจจะเปิดโอกาสให้เรียนในประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือให้ทุนเรียนในประเทศไทยได้ด้วย รมว.ศธ.ยังเน้นให้ส่งเสริมเด็กให้มาเรียนในสายอาชีพมากขึ้น โดยจะต้องจูงใจให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่กระทบกับเด็กที่รับทุนในรุ่นที่ 1-4 โดยทั้งหมดยังคงได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น โดย

  • รุ่นที่ 1 เริ่มเมื่อ พ.ศ.2547 มีผู้รับทุนจำนวน 921 คน
  • รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2549 มีผู้รับทุนจำนวน 915 คน
  • รุ่นที่ 3 เริ่มดำเนินการ พ.ศ.2555 มีผู้รับทุนจำนวน 689 คน
  • รุ่นที่ 4 พ.ศ.2556-2557 มีผู้รับทุนจำนวน 571 คน

รวมมีผู้รับทุนทั้ง 4 รุ่น จำนวน 3,096 คน.

ที่มา : ไทยโพสต์

294 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น