สพฐ.คิดให้รร.รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

“รังสรรค์”เผย สพฐ.เสนอร่างระเบียบว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน ให้ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกันยกคุณภาพการศึกษา ย้ำไม่นำไปสู่การยุบรวมโรงเรียน

วันนี้ (24 พ.ย.) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กพฐ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำเสนอร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา แต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกมาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกพฐ.จึงมอบให้สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะทำงานไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนแล้วนำกลับมาเสนอ กพฐ.อีกครั้งหนึ่ง

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า การที่สพฐ.เสนอร่างระเบียบดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าในอดีตที่ยังเป็นสำนักงานการประะถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เคยมีการดำเนินการในลักษณะการรวมกลุ่มของโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อช่วยเหลือกัน ซึ่งประสบความสำเร็จระดับที่น่าพอใจ ประกอบกับปัจจุบันการบริหารจัดการของ สพฐ.เป็นการบริหาร 3 ระดับ คือ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และโรงเรียน และพบปัญหา คือ ในระดับเขตพื้นที่ไปถึงโรงเรียนนั้นบางเขตห่างไกลกันมาก เวลาที่ต้องติดต่อราชการจะไม่คล่องตัว จึงต้องการให้มีการจัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ประสานงานหรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียน โดยเสนอให้โรงเรียนรวมกลุ่มกันเบื้องต้น 7-15 โรง เพื่อช่วยเหลือดูแลกัน ซึ่งเชื่อว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันได้

“ขณะนี้ถึงแม้ร่างระเบียบยังไม่สมบูรณ์ แต่หลายเขตพื้นที่ได้ดำเนินการในลักษณะนี้แล้ว เพื่อแก้ปัญหาความห่างไกลระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียน ซึ่งในร่างระเบียบจะมีการกำหนดระยะทางของโรงเรียนที่จะรวมกลุ่มกันด้วย โดยกลุ่มโรงเรียนจะมีหน้าที่หลัก คือ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอย้ำว่าการวมกลุ่มโรงเรียนจะไม่นำไปสู่การยุบรวมโรงเรียน เพราะทั้ง 2 เรื่องนี้จะมีระเบียบแยกกันต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกัน “ดร.รังสรรค์ กล่าว.

ที่มา : ครูบ้านนอก

283 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น