“ศธ.”จี้6กองทุน กระตือรือร้น หวั่นโดนยุบ

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

ศธ.เร่งปรับปรุงการทำงาน 6 กองทุนหมุนเวียน ให้ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ หวั่นถ้าไม่จี้อาจโดนกระทรวงการคลังยุบ
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังเร่งติดตามผลการดำเนินการกองทุนหมุนเวียนในสังกัดสำนักงานปลัด ศธ. จำนวน 6 กองทุน ได้แก่

  1. กองทุนหมุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  2. กองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
  3. กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. กองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน
  5. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
  6. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการจัดตั้งการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างกองทุน ที่กำหนดไว้ต้องประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ

  • ด้านนโยบายและแผน
  • ด้านการเงินและบัญชี
  • ด้านกฎหมาย

ว่ามีการองรับมากน้อยขนาดไหน และต้องปรับอย่างไรบ้าง นางสุทธศรีกล่าวต่อว่า ตนจึงได้เชิญประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้ไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดของแต่ละกองทุนให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ เพื่อสำรวจกองทุนดังกล่าว หากพบว่ากองทุนใดยังไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวจะได้เร่งดำเนินการแก้ไข ไม่เช่นนั้นหากประเมินผลพบว่าในระยะเวลา 2 ปี กองทุนดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังก็จะยุบกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เฉพาะของกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูนั้น ศธ.จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกฯ ดังกล่าวภายใน 120 วันนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะครบภายใน 23 มกราคม 2558 นี้.

ที่มา : ไทยโพสต์

368 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น