สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา 5 กลุ่มวิชา

Print Friendly, PDF & Email

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 27 เมษายน 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอก ดังนี้

  1. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
  2. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
  3. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
  4. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 7 อัตรา
  5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาดังกล่าว ให้มารายงานวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สพป.สฎ.1 เพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

>> รายละเอียด <<

406 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น