คู่มือสำหรับครูและนักเรียน ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

คู่มือสำหรับครูและนักเรียน ใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 

Print Friendly, PDF & Email

คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

Download เอกสารทั้ง 2 เล่ม ป้ายแบนเนอร์ แผ่นพับ เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียน และเพลงประชาสัมพันธ์งานการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

 .pdf 1.หน้าปกคู่มือครู.pdf
 .pdf 2.คู่มือครู เนื้อหาภายในเล่ม.pdf
 .pdf 3.ปกหลังคู่มือครู.pdf
 .pdf 1.หน้าปกคู่มือนักเรียน.pdf
 .pdf 2.คู่มือนักเรียน (เนื้อหาภายในเล่ม).pdf
 .pdf 3.ปกหลังคู่มือนักเรียน.pdf
 .pdf bro Ref59-1cre.pdf
 .pdf reff step 59-1cre.pdf
 .pdf ป้ายแบนเนอร์.pdf
 .mp3 เพลง7สค..mp3

อ่าน บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คลิกที่นี่

ที่มา : moe

388 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น