ระบบการศึกษาไทยล้มเหลวหนัก มรภ.ราชสีมาฯเรียน5ปีไม่มีใบจบ

ระบบการศึกษาไทยล้มเหลวหนัก

Print Friendly, PDF & Email

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มบัณฑิตคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ 300 คน จาก 7 สาขา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และพลศึกษา ได้มายื่นหนังสือต่อ รมว.ศธ. เพื่อขอให้เยียวยากรณีที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แต่ไม่สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่า คุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร ว่า เท่าที่ได้รับรายงาน ทราบว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พึ่งอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2559 ในขณะที่เด็กเรียนมาแล้วถึง 5 ปี ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงทำอย่างนั้น และไม่ทราบด้วยว่าได้ยื่นหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหรือไม่ และที่แน่ๆ ยังไม่ได้ให้คุรุสภารับรองหลักสูตร ซึ่ง มรภ.นครราชสีมา ทำไม่ถูกต้อง ดังนั้น ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะดูแลเด็กอย่างไร ในเมื่อเด็กได้เรียนจบครบตามหลักสูตรแล้ว

“เท่าที่ได้หารือกับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ.ปฏิบัติเลขาธิการคุรุสภา แล้ว ทราบว่าทางคุรุสภาจะต้องนำหลักสูตรมาเทียบเคียงเพื่อเทียบโอนความรู้ของเด็ก ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,700 บาท ซึ่งในความคิดของผม ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมมองเห็นว่าการที่ขออนุมัติใช้อำนาจ ม. 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จะทำให้ผมสามารถเข้าไปดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น กรณีนี้ก็ต้องมาดูว่า มรภ.นครราชสีมา จะรับผิดชอบอย่างไร และหากสภามรภ.นครราชสีมา ยังเกาหลังกันเองก็จะเข้าไปจัดการ เพราะการที่มหาวิทยาลัยเอาเด็กเป็นตัวประกันแบบนี้ ทำไม่ถูกต้อง”

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สกอ.จะลงไปตรวจสอบโดยเร็ว ตอนนี้บอกได้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง เพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเด็ก เพราะทำให้เด็กเสียเงิน เสียสิทธิ เสียโอกาสและเสียเวลา ซึ่งหากเด็กต้องเรียนเพิ่มเพื่อมาเทียบ 9 มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา มรภ.นครราชสีมาก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนเด็กที่จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใดก็ตาม ให้ตรวจสอบ 2 เรื่อง คือ

  1. หลักสูตรนั้น สกอ.ได้รับทราบแล้วหรือยัง
  2. กรณีที่สาขาวิชาใดมีสภาวิชาชีพควบคุมอยู่ ก็ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนั้นก่อน ซึ่ง สกอ.ได้ย้ำเตือนมาตลอดแต่ก็ยังมีปัญหาทุกปี

ด้าน ดร.ชัยยศ กล่าวว่า ทางออกของคุรุสภาในกรณีดังกล่าว คือ เปิดเทียบโอนความรู้ 9 มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับรองความรู้ของเด็กเป็นรายคน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่เป็นการเทียบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการทำเฉพาะกิจ ก็ต้องถามว่าใครจะออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

“เรื่องที่เกิดขึ้นผิดที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือคณบดีจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เลย ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ จะหนีความรับผิดชอบนี้ไปไม่ได้ ส่วนการขอใช้อำนาจ ม.44 เข้าไปจัดการในเรื่องนี้ เมื่อถึงเวลาจำเป็นจริง ๆก็คงต้องใช้ เพราะจะปล่อยให้มหาวิทยาลัยไปทำให้เด็กเดือดร้อนไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะความไม่มีวินัยของมหาวิทยาลัย พอเกิดปัญหาขึ้นก็เอาปัญหามาเทไว้หน้าบ้านคุรุสภา เพื่อให้คุรุสภาแก้ปัญหาไม่ได้อีกแล้ว”

ดร.ชัยยศ กล่าว

ที่มา : แนวหน้า

601 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น