สั่งร.ร.เพิ่มสอบอัตนัยภาษาไทยป.4-6 ปลายภาค 30%

สั่งร.ร.เพิ่มสอบอัตนัยภาษาไทยป.4-6 ปลายภาค 30%

Print Friendly, PDF & Email

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มารายงานความคืบหน้าการเตรียมการสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 จะเพิ่มข้อสอบอัตนัยในสัดส่วน 20% เป็นปีแรกตามนโยบายที่ตนมอบไว้ โดยสทศ.แจ้งว่าในการตรวจคำตอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จำเป็นต้องใช้ครูมากถึง 2,000 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดส่งรายชื่อครูสอนวิชาภาษาไทย โดยได้มีการจัดอบรมวิธีการตรวจข้อสอบ และสทศ.ได้ทำการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว 650 คนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ ที่เหลืออีก 1,350 คน สทศ.จะดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ทั้งนี้ ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจคำตอบจะได้รับเกียรติบัตรจาก สทศ.และมีผลถึงการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลัเกณฑ์รองรับทั้งนี้ ต่อไป สทศ. จะมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การตรวจคำตอบอัตนัย เพื่อทราบแนวทางว่าตอบลักษณะใด ได้คะแนนเท่าไร เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัย นอกจากนี้ ได้มอบ สพฐ. ประกาศแจ้งไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เพิ่มข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.4-6 ประมาณ 30% ของการสอบ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับเด็ก ที่จะต้องเข้ารับการประเมินต่าง ๆ อาทิ การสอบประเมิน โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซ่า การสอบโอเน็ต เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีสทศ.เฉลยคำตอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3 ผิดพลาดจำนวน 3 ข้อ รวม 6 คะแนน ส่งผลให้การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ที่ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการคัดเลือกนั้น สพฐ.รายงานว่าจากการเรียงลำดับคะแนนใหม่ มีโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงผลการรับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีสิทธิเข้าเรียนชั้นม.4 เพิ่ม 8 โรงเรียน นักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนต่อชั้นม.4 เพิ่ม 36 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ต้องการกลับเข้าโรงเรียนที่สอบได้ 5 คน ไม่ต้องการกลับเข้าโรงเรียนที่สอบได้ 28 คน ที่เหลือยังไม่ตัดสินใจ

สำหรับโรงเรียน 8 โรง ได้แก่

  • โรงเรียนสายปัญญารังสิต 28 คน
  • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 คน
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 คน
  • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1 คน
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 คน
  • โรงเรียนศรียานุสรณ์ 2 คน
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 1 คน
  • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 คน

ซึ่งสพฐ. ได้ออกประกาศ สพฐ.เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ประสานให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) แจ้งให้โรงเรียนที่มีความเปลี่ยนแปลงผลการรับนักเรียนรับนักเรียนเพิ่มได้

ที่มา : คมชัดลึก

1,331 total views, 9 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น