คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

Print Friendly, PDF & Email

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน “ชัยยศ” เผยต้องสามารถวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เชื่อจะทำให้ได้คนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คุรุสภาจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-21 กันยายนนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น

ขณะนี้การจัดทำมาตรฐานกลางอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและศึกษาในรายละเอียด โดย นพ.ธีระเกียรติมอบให้คุรุสภาไปศึกษาจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับครูของประเทศต่างๆ ในอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ประเทศสิงคโปร์ เน้นให้ครูต้องทักษะและเทคนิคการสอน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้คุรุสภาประสานไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศบรูไนดารุสซาลาม มาเป็นแนวร่วมกับประเทศไทยในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2 ประเทศยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

“ผมได้มีการหารือเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ยังไม่ตกผลึก โดยในหลักการเบื้องต้น กรอบมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนจะต้องเน้นสมรรถนะความรู้ความสามารถของครู ทั้งความรู้พื้นฐาน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมิน ซึ่งครูควรต้องมีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ที่สำคัญจะต้องรวมเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูเข้าไปด้วย แม้จะเป็นเรื่องที่วัดยาก แต่มีความสำคัญ จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้คนที่อยากเป็นครูแท้จริง ซึ่งไม่ใช่แค่เราที่ให้ความสำคัญ แต่ประเทศอื่นๆ เช่น ลาว กัมพูชา ก็ให้น้ำหนักเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูไม่น้อยกว่าเรื่องความรู้เช่นกัน”
ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ คุรุสภากล่าว

ทั้งนี้ ในการประเมินสมรรถนะครูตามมาตรฐานนั้น จะกำหนดไว้เป็นระดับเริ่มตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้คุรุสภาไปหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (สคช.) ด้วย อย่างไรก็ตาม หากมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและมีการนำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกันด้วย.

ที่มา : ไทยโพสต์

909 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น